Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác đưa tính bền vững vào chiến lược kinh doanh (23/05/2022)

VOV1 – – Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác đưa tính bền vững vào trọng tâm chiến lược kinh doanh
– Sôi nổi ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga

Tác giả : Phương Hoa

Nguồn https://vov1.vov.gov.vn/the-gioi-voi-viet-nam/viet-nam-singapore-tang-cuong-hop-tac-dua-tinh-ben-vung-vao-chien-luoc-kinh-doa-c35-84905.aspx

Bài viết liên quan