Ban Quản lý và Cố vấn

Ban Quản lý và Cố vấn của chúng tôi quy tụ các Chủ tịch và các Nhà quản trị cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn tại Châu Á.

GS JOHN BEHAZAD

Giáo sư Quản trị & Tài chính thuộc hệ thống Đại Học tiểu Bang California (California State University); Đại học Quản trị Paris (PGSM).Chuyên gia tư vấn quốc tế về chiến lược và đầu tư tài chính. GS. John từng là Giám đốc điều hành của Viện Công nghệ mới nổi và Hệ thống sáng tạo tại ĐH Bang California, trực tiếp chỉ đạo một số dự án tầm quốc gia và khu vực được tài trợ bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Bang California và các công ty viễn thông ở California.

GS. SUNG HAG YONG

Giáo sư Đại học Ulsan, Hàn Quốc. Thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Hàn Quốc. Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng SK – Hàn Quốc (Tập đoàn năng lượng SK là tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc với 95 công ty con và 113 văn phòng trên khắp thế giới. Tập đoàn được xếp hạng thứ 57 trong Tạp chí Fortune 500)HĐQT tại các quốc gia khác nhau: Indonesia, Algeria, Trung Quốc, v.v.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Quản trị Paris, Pháp. Hiện nay, Bà Thu Hằng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo VietStar, Trưởng Đại diện – Đại học Quản trị Paris, Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam Singapore (VSBF). Bà có 15 năm kinh nghiệm quản lý đào tạo và tư vấn cho các tổ chức nước ngoài. Thành tựu quản lý giáo dục của Bà được ghi dấu bằng việc Quản lý Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Điều hành Quốc tế (Executive MBA) hợp tác giữa Đại học Quản trị Paris – Cộng hòa Pháp và các Đại học lớn nhất Việt Nam gần 15 năm qua. Ngoài ra, bà còn dẫn dắt các chương trình đào tạo quản lý cấp cao và quản lý các dự án tư vấn về Quản trị Chiến lược, Quản trị rủi ro, Quản trị Truyền thông, Hệ thống BSC/KPI cho nhiều tổ chức lớn của Việt Nam.