Việt Nam và khát vọng bắt kịp các nước tiên tiến: Ứng dụng mô hình quản trị hệ thống của Hàn Quốc để trở thành Doanh nghiệp dẫn đầu

Những tháng cuối năm thường là thời điểm các doanh nghiệp Việt Nam tổng kết hoạt động của cả năm: những thành tựu đạt được, những hạn chế cần khắc phục và bắt tay lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực cho năm tới. Một trong những hoạt động không thể thiếu đó chính là rà soát lại hệ thống quản trị hiện tại. Bởi lẽ, nếu chỉ tập trung vào chiến lược phát triển kinh doanh mà quên mất rằng hệ thống quản trị đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Thực trạng về Quản lý tại các Doanh nghiệp Việt Nam 

Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện bằng hệ thống các quy chế, quy trình, yêu cầu công việc thực tế và kinh nghiệm của các cấp quản trị. Hệ thống này giúp doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể phát triển được doanh nghiệp. Tuy nhiên cùng với cạnh trạnh và tác động của môi trường kinh doanh, doanh nghiệp cần phải hệ thống hóa và tối ưu hóa các cấu trúc hệ thống quản lý của mình theo mô hình hiện đại từ đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, khẳng định lợi thế trên thị trường và đón đầu xu thế phát triển của khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, sự thiếu nhất quán và thiếu đồng bộ giữa các Kỹ thuật quản trị dẫn tới các mục tiêu quản lý bị xung đột, truyền thông kém hiệu quả, kỹ năng ra quyết định thiết chính xác dẫn tới việc quản trị doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Quản trị kinh doanh theo hệ thống để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu

Trên cơ sở phân tích các đặc thù của các Doanh nghiệp Việt Nam cùng sự cố vấn của các chuyên gia chiến lược, quản trị kinh doanh hàng đầu trong và ngoài nước; VietStar Training and Consulting đã không ngừng nghiên cứu các phương thức quản trị, các mô hình đã mang lại thành tựu cho các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới để triển khai Hội thảo “Việt Nam và khát vọng bắt kịp các nước tiên tiến: Ứng dụng mô hình quản trị hệ thống của Hàn Quốc để trở thành Doanh nghiệp đẫn đầu” dựa trên mô hình quản trị SKMS của SKE Group (Top 5 Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc). Đây là mô hình kết hợp được những điểm mạnh của phương Đông và phương Tây về khoa học quản trị, được chuyên gia của VietStar mô hình hóa cụ thể và có quy trình thực hiện từng bước để áp dụng thành công cho doanh nghiệp.

Hội thảo “Việt Nam và khát vọng bắt kịp các nước tiên tiến: Ứng dụng mô hình quản trị hệ thống của Hàn Quốc để trở thành Doanh nghiệp đẫn đầu”.

Thời gian: 15/12/2018

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Ngôn ngữ: Song ngữ ( tiếng Anh – tiếng Việt).

Triển khai mô hình này, doanh nghiệp sẽ đảm bảo được các mục tiêu quan trọng và tối ưu các nguồn lực để đạt mục tiêu, đúng thời hạn, đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, khoa học, tạo ra đội ngũ tâm huyết, gắn bó với doanh nghiệp.

VIETSTAR TRAINING AND CONSULTING JSC

Bài viết liên quan