CIPM – Quản lý Chuyên nghiệp Quốc tế tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mô hình cơ bản của một tổ chức doanh nghiệp thường bao gồm ba phần: Xây dựng môi trường quản lý, hệ thống quản lý và thực hiện các hoạt động trong hệ thống (theo Viện Kiểm soát Nội bộ Hoa Kì). Đối với việc xây dựng môi trường quản lý, vai trò – trách nhiệm thuộc về Ban quản lý cấp cao của doanh nghiệp với các công việc cụ thể như hoạch định chiến lược, xây dựng môi trường doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp…

Với vai trò quan trọng như vậy, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp cao là điều không thể thiếu. Chỉ có nâng cao, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ quản lý cấp cao theo tiêu chuẩn quốc tế mới có thể khơi gợi và phát huy tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển đưa doanh nghiệp đến những thành công vượt trội.

Hiểu được điều đó, chương trình Đào tạo Quản lý Chuyên nghiệp CPIM do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Sao Việt (VietStar) tổ chức được thiết kế cho các vị trí Lãnh đạo cao cấp và các nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lý chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chương trình CIPM lấy thực tiễn làm cơ sở và phù hợp với các nhu cầu phát triển của tổ chức. Chương trình trang bị cho Nhà Quản lý nhiều kỹ năng đa dạng có thể áp dụng trực tiếp tại công sở, thôi thúc ý tưởng sáng tạo và đổi mới nhằm mang lại lợi ích cho nhà quản lý và tổ chức.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 1/2018, VietStar đã tiến hành tổ chức đào tạo lớp CIPM cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Chương trình gồm 04 khóa học trong nước và 02 khóa học được tổ chức tại Singapore và Indonesia.

vietstar đào tạo quản lý chuyên nghiệp tại công ty điện lực
                                                 Toàn cảnh lớp học tại Singapore

Sau đào tạo, chương trình CIPM đã giúp các nhà quản lý của NPC phân tích được các cơ hội  cũng như thách thức cụ thể cho doanh nghiệp khi Việt Nam hội nhập kinh tế Thế giới và biến cơ hội thành hiện thực, đồng thời cũng giúp họ hiểu được hàm ý chiến lược của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 để đưa ra khuyến nghị hành động cho NPC.

Bên cạnh đó, sau khóa học các nhà quản lý của NPC hiểu rõ các yếu tố để thành công trong bối cảnh hiện nay; nắm rõ cách thức một ngời lãnh đạo doanh nghiệp có thể đối phó với những thách thức mới và phương án để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động bền vững, tăng trưởng ổn định trong tương lai.

vietstar đào tạo quản lý chuyên nghiệp tại công ty điện lực
                           Học viên chụp ảnh lưu niệm với các giảng viên, chuyên gia

Thông qua các khóa học, kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề; kỹ năng quản trị dự án; quản trị và kiểm soát tài chính hiệu quả; kỹ năng thương thuyết; kỹ năng thuyết trình cũng được chú trọng và tăng cường đối với các nhà quản lý cấp cao.

 

VIETSTAR TRAINING AND CONSULTING JSC

Bài viết liên quan