CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP


Những chương trình quản lý điều hành cao cấp của chúng tôi là những khóa bồi dưỡng quản lý chuyên sâu, được thực hiện tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Những khóa đào tạo này dành cho những nhà điều hành cao cấp chịu trách nhiệm hoạch định và quản lý chiến lược cho tổ chức của họ và có nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Những chương trình quản lý điều hành cao cấp của chúng tôi định hướng thực tế và phù hợp với các nhu cầu của tổ chức. Những khóa đào tạo này trang bị cho các nhà điều hành nhiều kỹ năng đa dạng mà họ có thể áp dụng tại môi trường làm việc, thúc đẩy sáng tạo và những ý tưởng đổi mới nhằm mang lại lợi ích cho nhà quản lý và cho tổ chức.
Nội dung của những khóa điều hành cao cấp của chúng tôi đề cao tri thức và nghiên cứu thực tế về những động lực phát triển kinh tế, những xu thế trong tương lai và những thị trường chuyển đổi. Sự kết hợp này mang lại những lợi ích giá trị cho cá nhân/tổ chức tham gia, đặc biệt là những cá nhân/tổ chức làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Mọi thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO SAO VIỆT

Hotline: (+84) 938.847.557

Web: vietstar.edu.vn