SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN CỦA VIETSTAR TRAINING JSC.


home.jpg

Tầm nhìn:

Trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực đạo tạo chuyên nghiệp và  phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.  

Sứ mệnh:

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo với các khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên sâu về quản lý và kinh nghiệm lãnh đạo ở các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

Vietstar đã và đang phát huy tác dụng của một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp đóng góp cho sự tiến bộ của cộng đồng bằng cách xây dựng những chương trình đào tạo vừa mang lại những kiến thức bổ ích vừa có tính thực tiễn ứng dụng cao, cập nhật những kiến thức mới nhất mang tính dự phòng đón đầu nền kinh tế thị trường hiện nay.

Tạo lập được diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa các cơ quan - doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt.

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung vào việc đào tạo các kiến thức, kỹ năng quản lý;

Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động theo phương pháp quản lý hiện đại.

Hỗ trợ trực tuyến
Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA
Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp
Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn
0906246233
Lên đầu trang