SÁU VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI 14/08/2014
Có một sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Quản lý là làm việc gì đó thông qua những người khác. Lãnh đạo là làm cho những người khác muốn làm những điều đó.

20130704_154445.jpg

Nếu bạn muốn được gọi là một nhà lãnh đạo hiện đại, hãy tập trung vào 6 vai trò hạt nhân dưới đây:

1. PHỤC VỤ: Nhà lãnh đạo tốt nhất trước hết phải tự xem họ như những người phục vụ. Quyết định ai mà bạn sẽ phục vụ trong khả năng lãnh đạo của mình. Giúp họ thành công trong những đóng góp vào tổ chức, giúp họ học tập và phát triển và xem họ như những khách hàng cho dịch vụ lãnh đạo của bạn.

2. ĐỊNH HƯỚNG: Nếu bạn là lãnh đạo một đơn vị, công việc của bạn là đảm bảo công sức và ưu tiên của nhóm được gắn với định hướng chiến lược của tổ chức.

3. QUẢN LÝ NHỮNG TIÊU CHUẨN CAO VÀ KẾT QUẢ TỐT: Dù bạn chia sẻ quyền ra quyết định bao nhiêu bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc giành được kết quả và việc đạt được các mục tiêu. Duy trì những tiêu chuẩn cao nghĩa là xử lý với những người mà làm việc thiếu tích cực. 

4. NGƯỜI HUẤN LUYỆN: Bạn có một vai trò trong việc động viên những người khác, dù đó không phải là 100% trách nhiệm của bạn. Thêm vào việc định hướng bạn đưa ra ở trên là niềm đam mê của bạn. Sự nhiệt tình rất dễ lây lan, sự động viên cũng vậy. 

5. NGƯỜI LÀM CHỦ THAY ĐỔI: Bạn sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ, thay đổi sáng kiến. Giúp cho mọi người luôn sẵn sàng tâm lý cho sự thay đổi tích cực.

6. NGƯỜI LÀM GƯƠNG: Việc lãnh đạo tự nó thể hiện ra trong cách bạn cư xử. Bạn có hành động trước sau những lời nói của bạn? Bạn muốn người khác thực hiện giống như cách bạn muốn, thì bạn phải là người đầu tiên.

Hỗ trợ trực tuyến
Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA
Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp
Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn
0906246233
Lên đầu trang