Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
VietStar Training JSC
Ha Noi Office: 11/M4, Bac Linh Dam, Hoang Mai, Ha Noi
Tel: +84.4.3641.0954; Fax: +84.4.3641.0955
HCM Office: 79 Nguyen Dinh Chieu Str, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Tel : +84.8. 39 309 388 Fax: +84.8. 39 309 389

Email: info@vietstar.edu.vn


Contact form
Gửi đến
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Nội dung
Hỗ trợ trực tuyến
Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA Chương trình Quản lý Điều hành Quốc tế Mini MBA
Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp
Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn Tuyển sinh khóa quản lý ngắn hạn
0906246233
Lên đầu trang