Hội thảo - Tọa đàm trong nước
Hội thảo " Bức tranh kinh tế dành cho Doanh nghiệp trong và sau năm 2015"
Hội thảo “Bức Tranh Kinh Tế dành cho Doanh Nghiệp trong và sau 2015” do Viện nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng VietStar Training JSC, Fansipan Green dưới sự tư vấn về nội dung từ Đại học quản trị Paris - PGSM tại Việt Nam sẽ mang đến những thảo luận và chia sẻ tri thức về:  Xem chi tiết »
Hội thảo " Bức tranh kinh tế dành cho Doanh nghiệp trong và sau năm 2015"
Hội thảo “Bức Tranh Kinh Tế dành cho Doanh Nghiệp trong và sau 2015” do Viện nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng VietStar Training JSC, Fansipan Green dưới sự tư vấn về nội dung từ Đại học quản trị Paris - PGSM tại Việt Nam sẽ mang đến những thảo luận và chia sẻ tri thức về:  Xem chi tiết »
Lên đầu trang