Chương trình đào tạo năm 2015
Chương trình đào tạo năm 2015
Tiếp nối thành công của những khóa đào tạo năm 2014. Với sự trợ giúp của Ban cố vấn học thuật – Đại học quản trị Paris – Cộng hòa Pháp cùng các chuyên gia tư vấn kinh tế hàng đầu đến từ Mỹ, Anh, Sinagpore có nhiều năm tư vấn cho các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam. VietStar Training JSC biên soạn gói đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2014 bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như chiến lược, tài chính, nhân sự... Đến với các khóa học của Vietstar, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản lý, các kỹ năng để giải quyết vấn đề và những ứng dụng thực tế phù hợp với từng vị trí chuyên trách của các học viên.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang