Chương trình tiêu biểu năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - NĂM 2013
Với sự trợ giúp của Ban cố vấn học thuật – Đại học quản trị Paris – Cộng hòa Pháp cùng các chuyên gia tư vấn kinh tế hàng đầu đến từ Mỹ, Anh, Sinagpore có nhiều năm tư vấn cho các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam. VietStar Training JSC biên soạn gói đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2013 bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như chiến lược, tài chính, nhân sự…  Xem chi tiết »
Lên đầu trang