GIỚI THIỆU CHUNG 8/15/2014 11:01:54 AM

John Augustus Shedd - Một học giả người Mỹ có một câu nói nối tiếng:

con tàu.JPG

“Con tàu neo đậu ở cảng thì an toàn, nhưng chế tạo ra tàu  không phải để đậu"

Quả thật, sứ mệnh của một con tàu, hay nói cách khác, một doanh nghiệp là luôn trong tư thế căng buồm để vượt sóng hướng ra biển khơi, chinh phục những thử thách, đồng thời đón nhận thành công. Muốn thực hiện sứ mệnh cao cả đó. DOANH NHÂN  đóng vai trò là thuyền trưởng, cần có tầm nhìn chiến lược, có tinh thần không ngừng học hỏi, bản lĩnh và sáng tạo trên rất nhiều khía cạnh để điều hành doanh nghiệp đi tới thành công.

Có bao nhiêu thách thức, thì cũng có nguyên vẹn từng ấy các yêu cầu đối với nhà quản lý và một trong những yêu cầu quan trọng đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp của mình.

Kế thừa và phát huy các chương trình đào tạo của năm 2013, VietStar trân trọng kính gửi tới Quý đối tác & Khách hàng danh mục các khóa đào tạo cập nhật cho năm 2014 và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hợp tác cùng Quý đối tác & Khách hàng trong việc xây dựng các chương trình đào tạo chuyên biệt cho Doanh Nghiệp.

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHUNG - 2014   


QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – STRATEGIC MANAGEMENT

01

Các chiến lược quản trị nghiệp

02

Chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp

03

Quản trị đối mới sáng tạo trong doanh nghiệp

04

Quản lý sự thay đổi

05

Đổi mới mô hình kinh doanh

06

Tâm lý học trong đàm phán và thuyết phục (Dành cho cấp quản lý)

07

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp


QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – FINANCE MANAGEMENT

01

Hoạch định và kiểm soát tài chính

02

Phân tích môi trường kinh doanh và quản lý rủi ro

03

Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả

04

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả


QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HUMAN RESOURSE MANAGEMENT

01

Chiến lược và kế hoạch phát triển nhân sự

02

Quản lý hiệu quả công việc

03

Thiết kế, phát triển văn hóa tổ chức

04

Bí quyết giữ chân nhân tài


QUẢN TRỊ DỰ ÁN - PROJECT MANAGEMENT

01

Các vấn đề chiến lược về lập kế hoạch và quản lý dự án

02

Các kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp


QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG – QUALITY MANAGEMENT

01

Quản trị chất lượng hiện đại

02

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

03

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000

04

Quản trị chất lượng toàn diện

05

Kiểm soát chất lượng bằng thống kê

06

Kaizen và 5S

07

Quản lý chất lượng dịch vụ

  Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG
Lên đầu trang