Chương trình đào tạo năm 2014
GIỚI THIỆU CHUNG
Với thế mạnh trong đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước (Custom Programs / Đào tạo In-house) cùng sự trợ giúp của Ban cố vấn học thuật là các chuyên gia tư vấn hàng đầu đến từ Pháp, Mỹ, Singapore…VietStar đã chứng minh năng lực, chất lượng đào tạo bằng sự tin tưởng, gắn bó của các Tập đoàn lớn, Tổng công ty, Công ty, Các ngân hàng, Tổ chức thương mại trong nước trong suốt những năm qua.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang