Chương trinh tiêu biểu năm 2012
Quản trị rủi ro - Chủ đề đào tạo nổi bật trong năm 2012
Năm 2012, chúng ta đã chứng kiến sự kéo dài khủng hoảng tài chính bằng việc in thêm tiền cho lưu hành và tăng cường nợ để xử lý nợ. Công nợ toàn cầu lại phải chịu thêm bong bóng bất động sản đã làm cho môi trường kinh doanh tổng thể gặp nguy hiểm.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang