Chương trình tiêu biểu năm 2011
Đào tạo tại Doanh Nghiệp - Chương trình tiêu biểu năm 2011
Trong xu thế hội nhập. Nhiều doanh nghiệp coi đào tạo như một chiến lược đầu tư quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Kế thừa các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp trong năm 2010, trong năm 2011, VietStar Training JSC tiếp tục cập nhật các chương trình đào tạo cập nhật dưới sự tham gia của Ban cố vấn học thuật là các Giáo sư và chuyên gia kinh tế hàng đầu trên thế giới.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang