Chương trình tiêu biểu năm 2010
Đào tạo tại Doanh Nghiệp - Chương trình tiêu biểu năm 2010
Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối phó với tình hình cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển. Một trong những chiến lược ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp là đầu tư và xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực hùng mạnh cả về chất và lượng. Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, với thế mạnh của một đơn vị chuyên đào tạo chất lượng cao,:Với thế mạnh là nguồn Giảng viên uy tín và chất lượng. Trong năm 2010 - Chương trình đào tạo tại doanh nghiệp – Inhouse Training của Vietstar Training JSC đã triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang