Tư vấn & Đào tạo tại Doanh nghiệp
Quản trị rủi ro - Chủ đề đào tạo nổi bật trong năm 2012
Năm 2012, chúng ta đã chứng kiến sự kéo dài khủng hoảng tài chính bằng việc in thêm tiền cho lưu hành và tăng cường nợ để xử lý nợ. Công nợ toàn cầu lại phải chịu thêm bong bóng bất động sản đã làm cho môi trường kinh doanh tổng thể gặp nguy hiểm.  Xem chi tiết »
Đào tạo tại Doanh Nghiệp - Chương trình tiêu biểu năm 2011
Trong xu thế hội nhập. Nhiều doanh nghiệp coi đào tạo như một chiến lược đầu tư quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Kế thừa các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp trong năm 2010, trong năm 2011, VietStar Training JSC tiếp tục cập nhật các chương trình đào tạo cập nhật dưới sự tham gia của Ban cố vấn học thuật là các Giáo sư và chuyên gia kinh tế hàng đầu trên thế giới.  Xem chi tiết »
Đào tạo tại Doanh Nghiệp - Chương trình tiêu biểu năm 2010
Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối phó với tình hình cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển. Một trong những chiến lược ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp là đầu tư và xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực hùng mạnh cả về chất và lượng. Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, với thế mạnh của một đơn vị chuyên đào tạo chất lượng cao,:Với thế mạnh là nguồn Giảng viên uy tín và chất lượng. Trong năm 2010 - Chương trình đào tạo tại doanh nghiệp – Inhouse Training của Vietstar Training JSC đã triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang