Chương trình Quản lý giáo dục tại Singapore
Chương trình Quản lý giáo dục
Chương trình quản lý giáo dục tiên tiến tại Singapore hướng mục tiêu tới các nhà quản lý giáo dục những người muốn nâng cao kỹ năng quản lý của mình trong lĩnh vực giáo dục. Những người tham gia sẽ được cung cấp những những hiểu biết sâu rộng về các vấn đề quan trọng trong quản lý giáo dục và được trang bị đầy đủ kiến thức để quản lý một cách có hiệu quả và đạt được kết quả xuất sắc.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang