Chương trình lãnh đạo cao cấp tại Singapore
Chương trình lãnh đạo cao cấp quốc tế
Chương trình lãnh đạo cao cấp quốc tế kéo dài 4 ngày (4 ngày tại Singapore) với đối tượng là những nhà quản lý cao cấp đang lãnh đạo công ty theo hướng cập nhật những thay đổi mới nhất về môi trường kinh doanh trong khu vực và ứng dụng những ý tưởng và phương pháp quản lý quốc tế vào thực tế doanh nghiệp.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang