Tập huấn, hội thảo tại nước ngoài
Chương trình Quản lý dự án quốc tế tại Singapore & Malaysia
Chương trình quản lý dự án cao cấp quốc tế với đối tượng dành cho các CEOs, các nhà quản lý trong ngành xây dựng đang lãnh đạo công ty theo hướng cập nhật những thay đổi mới nhất về môi trường kinh doanh trong khu vực và ứng dụng những ý tưởng và phương pháp quản lý quốc tế vào thực tế doanh nghiệp.  Xem chi tiết »
Lên đầu trang